Oriol Rigola Díaz

Informàtic

Llenguatges de programació


Creació i manteniment d'aplicacions en múltiples llenguatges de programació Powerbuilder, Java, HTML, Javascript, PHP...

Bases de dades


Certificat Oracle PLSQL Developer

Experiència en MySQL, MariaDB

 

 

Metodologies de treball


Certificat en Scrum Developer

Contacte


oriol ( a ) rigola.cat

Sistemes Operatius


Linux, Windows, Unix